Indfødsret

Dansk statsborgerskab (indfødsret) kan opnås ved erklæring til Rigsombudsmanden på Færøerne eller ved naturalisation, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 om lov om dansk indfødsret.

Lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret, der muliggør adgang til dobbelt statsborgerskab for alle danskere og udlændinge, trådte i kraft i Danmark den 1. september 2015. Denne lov er indtil videre ikke gældende for Færøerne. Loven kan sættes i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, hvilket endnu ikke er sket.

Hvorvidt man anvender udtrykket dansk statsborger eller dansk indfødsret er underordnet, de dækker det samme.

En række persongrupper kan erhverve dansk statsborgerskab ved afgivelse af en erklæring til Rigsombuddet. Det drejer sig om:

  • personer, der fra fødslen har haft dansk statsborgerskab, og som senere har fortabt denne
  • personer, der har indfødsret i et andet nordisk land

Der henvises til afsnittet om statsborgerskab ved erklæring.

Alle andre kan søge dansk statsborgerskab ved naturalisation. Der henvises til afsnittet herom.

Ved opnåelse af dansk statsborgerskab får man visse rettigheder og forpligtelser, som er:

  • ret til at opholde sig og arbejde i staten, drive virksomhed m.v.
  • ret til vedvarende hjælp fra staten og ret til uddannelsesstøtte
  • beskyttelse fra staten (også fra danske repræsentationer i udlandet)
  • valgret og valgbarhed
  • blive tjenestemand
  • aftjene værnepligt

I henhold til den gældende indfødsretslov får et barn født i ægteskab dansk indfødsret ved fødslen, hvis barnets fader eller moder er dansk.

Er barnets forældre ikke gift, og det kun er faderen, der er dansk, erhverver barnet kun dansk indfødsret, hvis det er født her i riget, hvormed menes i Danmark, på Færøerne eller i Grønland. Det er imidlertid den gældende indfødsretslov på tidspunktet for fødslen, der er afgørende for, hvilke regler der er gældende.

Et udenlandsk barn under 12 år, der er adopteret ved en dansk adoptionsbevilling, bliver dansk statsborger ved adoptionen, hvis barnet adopteres af et ægtepar, hvor mindst én af ægtefællerne er dansk statsborger, eller af en ugift dansk statsborger. Barnet bliver dansk statsborger fra det tidspunkt, hvor adoptionens retsvirkninger indtræder.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik