Stillingsopslag

Rigsombudsmanden i Grønland søger Juridisk fuldmægtig – familieret

En stilling som fuldmægtig ved Rigsombudsmanden i Grønland er ledig til besættelse snarest muligt efter aftale.

Vi søger

En juridisk sagsbehandler primært til behandling af separations-, skilsmisse- og bidragssager. Der vil også være mulighed for at få andre opgaver inden for Rigsombuddets øvrige områder. Stillingen indgår i team med ombuddets to øvrige jurister. Oplæring i de særlige grønlandske regler vil finde sted ved embedet.

Vi tilbyder et selvstændigt og afvekslende job med kontakt til danske og grønlandske myndigheder og gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Rigsombuddets opgaver

Rigsombudsmanden i Grønland er en institution under Statsministeriet og bindeleddet mellem Grønlands Selvstyre og rigsmyndighederne. Rigsombudsmanden er rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland. Rigsombuddet varetager behandling af familieretlige sager, samt sager om fri proces. Herudover foretages indberetninger fra samlinger i Inatsisartut (Grønlands Landsting). Rigsombuddet tilrettelægger og afholder endvidere Folketingsvalg, danske folkeafstemninger mv. Rigsombuddet behandler sager om ikraftsættelse af dansk lovgivning i Grønland, og Rigsombuddets tolkefunktion varetager oversættelse af rigslovgivning til grønlandsk. Endelig er Rigsombuddet ansvarlig for tilrettelæggelse og afvikling af officielle besøg fra f.eks. Folketinget og Kongehuset. For yderligere se eventuelt Rigsombudsmandens hjemmeside – www.rigsombudsmanden.gl

Vi lægger vægt på

Det er et krav, at du har en juridisk uddannelse, og at du behersker dansk, da sagsbehandlingen foregår på dette sprog. Det er endvidere et krav, at du har lyst til og evner at arbejde selvstændigt og har gode samarbejdsevner. Da vi er en lille institution med 11 medarbejdere er det vigtigt, at du ikke er bange for at påtage dig andre opgaver i forbindelse med embedets drift og funktioner. Endelig er det vigtigt, at du har mod på mødet med det grønlandske samfund.

Det vil være en fordel, at du har erfaring med offentlig administration, f.eks. fra en statsforvaltning eller fra en sagsbehandlende enhed. Nyuddannede opfordres dog også til at søge, da oplæring vil kunne finde sted. Det vil være en fordel, hvis du behersker engelsk. Beherskelse af grønlandsk vil være en fordel, men er ikke en betingelse.

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår fastlægges i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Danmarks Jurist- og Økonomforbund for juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland. Der ydes rådighedstillæg, ligesom der er knyttet tillæg til stillingen. Der kan ydes funktions- og kvalifikationstillæg efter individuel forhandling. Ansættelse kan ske på særlige tidsbegrænsede vilkår.

Der kan anvises bolig efter de til enhver tid på stedet gældende regler. Rigsombuddet råder over et antal enfamiliehuse, som anvendes til personaleboliger, og der er også adgang til boliganvisning i Grønlands Selvstyres udlejningsboliger. Husleje betales efter gældende regler. Der ydes til- og fratrædelsesfrirejse samt flyttegodtgørelse til den ansatte og dennes familie i henhold til overenskomstens bestemmelser.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrationschef Hanne Lyngesen, Statsministeriet, telefon (+45) 3392 3300 eller rigsombudsmand Mikaela Engell, Rigsombuddet, telefon (+ 299) 34 36 01. (Vær opmærksom på, at der er 4 timers tidsforskel mellem Grønland og Danmark).

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i enten Statsministeriet eller Rigsombuddet, eller pr. Skype.

Skriftlig ansøgning vedlagt CV og kopi af eksamensbevis skal være Rigsombuddet i hænde senest 10. februar 2019. Ansøgning sendes via e-post til [email protected] Ansøgning kan også sendes til Rigsombudsmanden i Grønland, Postboks 1030, 3900 Nuuk som A-post.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik